นโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์ 1xbetappthailand.top ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเว็บไซต์ดังกล่าว กรุณาอ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขดังต่อไปนี้ก่อนที่จะใช้งานเว็บไซต์:

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม

เว็บไซต์ 1xbetappthailand.top อาจจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่อาจรวมถึง:

  • ชื่อและนามสกุล
  • ที่อยู่อีเมล
  • ข้อมูลการติดต่อ
  • ข้อมูลทางเทคนิค เช่น ที่อยู่ IP, ข้อมูลการเรียกใช้เว็บไซต์

วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล

เราเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์และการให้บริการที่มีคุณภาพสูง ตัวอย่างเช่น:

  • การให้บริการและสนับสนุน
  • การโฆษณาและการตลาด
  • การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการ
  • การตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้งาน

การมอบฉันทะข้อมูล

เราไม่ได้มีการมอบฉันทะข้อมูลของคุณให้กับบุคคลภายนอก ยกเว้นในกรณีที่มีความจำเป็นเช่น:

  • เมื่อมีคำร้องขอจากหน่วยงานรัฐธรรมนูญหรือรัฐวิสาหกิจ
  • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายทางกฎหมายหรือเพื่อป้องกันการทุจริตหรือการใช้บริการที่ผิดกฎหมาย